Wiadomości

Rozpoczął się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Data publikacji 21.02.2020

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 21 do 28 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Włączają się w nią sądy, prokuratury, prawnicze samorządy zawodowe, liczne organizacje pozarządowe oraz policja. W siemianowickiej komendzie będą odbywać się dyżury, podczas których będzie można zasięgnąć specjalistycznych konsultacji.

Podstawowym celem Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, który w tym roku przypada od 21 do 28 lutego, jest zwrócenie uwagi na potrzeby osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz zapewnienie im skutecznej pomocy. Dodatkowo dzień 22 lutego został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw. Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.

Bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielą prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści. W Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw swoimi radami będą służyli również siemianowiccy policjanci w Komendzie Miejskiej Policji przy ul. Jana Pawła II 16 w godzinach od 9.00 do 17.00. Ponadto dzielnicowi będą oczekiwali w niżej wymienionych punktach kontaktu na osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia prawnego:

  • ul. Szkolna 17 (MOPS) środa 16.00-18.00, czwartek 10.00-12.00
  • Al. Sportowców 3 (Biblioteka Miejska) wtorek 11.00-13.00, czwartek 17.00-19.00
  • ul. Pszczelnicza 10 (OIK) czwartek 17.00-19.00
  • ul. Kapicy 15 poniedziałek, środa i piątek 17.00-19.00
  • ul. Orzeszkowej 22 (administracja SSM Michał) wtorek 11.00-13.00 i czwartek 17.00-19.00
  • ul. Reymonta 36 poniedziałek 16.00-18.00 i czwartek 10.00-12.00

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nieobecności dzielnicowego w punkcie kontaktu w wyznaczonych terminach można nawiązać z nim kontakt telefoniczny. Numery telefonów służbowych dostępne są na stronie internetowej KMP Siemianowice Śląskie w zakładce Informacje- Twój Dzielnicowy.

Fundusz Sprawiedliwości jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. W ramach środków pozyskanych z Funduszu Sprawiedliwości realizowany jest szereg różnych działań mających na celu przede wszystkim pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym.

W ramach Funduszu Sprawiedliwości w ośrodkach pomocy pokrzywdzonym osoba pokrzywdzona przestępstwem może uzyskać między innymi pomoc w postaci:

  • pomocy prawnej,
  • pomocy związanej z psychoterapią, pomocą psychologiczną lub psychiatryczną,
  • pomocy tłumacza, w tym tłumacza języka migowego,
  • pomocy materialnej w tym m.in.: pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych i lekarstw, kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, szkoleniami i kursami podnoszącymi kwalifikacje zawodowe, finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej w związku z uyskiwaniem świadczeń, pokrycie kosztów żywności lub uzyskanie bonów zywnościowych oraz zakup urządzeń i wyposażenia.

Jak uzyskać pomoc z Funduszu Sprawiedliwości:

1. Wybierz numer infolinii 222 309 900 lub wejdź na stronę funduszsprawiedliwosci.gov.pl

2. Wyszukaj, gdzie jest najbliższy Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.