Wiadomości

Święto Policji w siemianowickim garnizonie

Data publikacji 10.07.2019

Dzisiaj odbyła się uroczystość z okazji obchodów Święta Policji. Była ona szczególnie wyjątkowa, ponieważ przypadła w 100. rocznicę powstania Policji Państwowej. Gość honorowy uroczystości Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, mł. insp. Mariusz Krzystyniak wraz z Komendantem Miejskim Policji w Siemianowicach nadkom. Rafałem Stańko, wręczyli wyróżnionym policjantkom i policjantom awanse na wyższe stopnie służbowe.

W Parku Tradycji z okazji Święta Policji zebrali się siemianowiccy mundurowi, pracownicy cywilni, rodziny oraz zaproszeni goście. Dzisiejsze Święto było okazją do zaprezentowania sukcesów i trudów pracy policjantów oraz nagrodzenia ich za sumienną i ciężką służbę. Akty nominacyjne z rąk Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł.insp. Mariusza Krzystyniaka i Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich nadkom. Rafała Stańko  odebrało 36 siemianowickich mundurowych. Najwięcej awansów było na stopień starszego aspiranta i starszego sierżanta Policji.

Mł. insp. Mariusz Krzystyniak wyraził swoje uznanie dla policjantów za ich ofiarną i pełną zaangażowania służbę oraz dla ich rodzin, których wsparcie i wyrozumiałość są niezbędne dla skutecznego i konsekwentnego wykonywania obowiązków. Pogratulował mundurowym, że ich codzienny wysiłek i profesjonalizm znajdują swoje odzwierciedlenie w odbiorze społecznym, ponieważ nasza formacja jest oceniana bardzo dobrze. Również poczucie bezpieczeństwa obywateli w kraju i miejscu swojego zamieszkania jest oceniane przez nich na wysokim poziomie. W swoim przemówieniu Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach uczcił pamięć tragicznie zmarłego Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie, nadkom. Krzysztofa Skowrona oraz wszystkich policjantów, którzy polegli na służbie. W imieniu Prezydenta Miasta, jego I Zastępca- Agnieszka Gładysz złożyła policjantom życzenia z okazji ich święta oraz pogratulowała im awansów. Głos zabrali także zaproszeni goście, którzy życzyli szczęśliwych powrotów do domów i bezpiecznych służb. Akademię uświetnił występ policyjnej orkiestry.

Wszystkim nominowanym i wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje.

 • dowódca uroczystości składa meldunek Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji
 • Zastępca Komendanta wojewódzkiego, Komendant Miejski i jego I Zastępca wśród zaproszonych gości siedzą w pierwszym rzędzie
 • lektor uroczystości przemawia a za nim w tle godło
 • Komendant Miejski przemawia podczas uroczystości a za nim w tle godło
 • policjantka otrzymuje akt mianowania z rąk Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego i Komendanta Miejskiego
 • wręczenie aktów nominacyjnych policjantom przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego i Komendanta Miejskiego
 • policjanci stoją ustawieni do nominacji
 • policjanci otrzymują nominację od Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego i Komendanta Miejskiego
 • policjanci stoją w szeregu, obok komendanci a w tle godło
 • policjanci siedzą na widowni podczas uroczystości
 • przemówienie I Zastępcy Prezydenta Miasta
 • przemówienie komendanta PSP
 • Komendant Miejski otrzymuje życzenia od Prezesa Sądu Rejonowego
 • policjanci uczestniczący w uroczystości stoją na scenie
 • policjant z dziećmi na rękach