Kadeci z I LO w komendzie - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich

Wiadomości

Kadeci z I LO w komendzie

Data publikacji 30.05.2018

Uczniowie klas o profilu bezpieczeństwo narodowe odwiedzili siemianowicką komendę. Tym samym mieli sposobność skonfrontowania zdobytej w szkole wiedzy teoretycznej z tym, czym na co dzień zajmują się policjanci. Służba w Policji wymaga odpowiednich predyspozycji psychicznych i odporności na stres. Mundurowi muszą również doskonale odnajdywać się w gąszczu wszelakich przepisów. Policjanci zachęcili młodych kadetów do wstąpienia w nasze niebieskie szeregi.

Celem spotkania z uczniami klas o profilu bezpieczeństwo narodowe było przybliżenie pracy policjanta. Młodzi kadeci zostali oprowadzeni po komendzie, gdzie mogli zobaczyć salę odpraw czy pomieszczenie dla osób zatrzymanych. Spotkanie ze stróżami prawa pozwoliło im usystematyzować zdobytą podczas lekcji wiedzę teoretyczną. Uczniowie dowiedzieli się jak wygląda odprawa do służby oraz praca w poszczególnych wydziałach ruchu drogowego, kryminalnym i prewencji. Stróże prawa zachęcili kadetów z I Liceum Ogólnokształcącego do wstąpienia w nasze szeregi, przypominając, że jest to służba szczególnie wymagająca. Policjantem jest się cały czas, pomimo zakończenia służby. Kadeci mieli okazję poznać zalety oraz trudności, z jakimi borykają się mundurowi podczas codziennej służby. Uczniowie byli żywo zainteresowani historiami policjantów od momentu wstąpienia do Policji aż po przebieg ich ścieżki zawodowej.