Wiadomości

Jak zachować się na drodze, gdy jedzie pojazd uprzywilejowany?

Data publikacji 12.09.2017

Co zrobić, gdy na naszej drodze jedzie pojazd uprzywilejowany? Dzisiaj chcemy przybliżyć kierowcom, jak i pieszym właśnie to zagadnienie. Obowiązkiem każdego uczestnika ruchu drogowego jest ułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu, niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się. Takie same zasady obowiązują, gdy pojazdy uprzywilejowane jadą w kolumnie. Pamiętajmy, że wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego w obszarze zabudowanym jest zabronione.

Na wstępie warto zdefiniować pojęcie pojazdu uprzywilejowanego. Zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym to taki pojazd, który jedzie z włączonymi światłami mijania lub drogowymi, wysyłając sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie. To samo dotyczy kolumny, na której początku i końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego.

Gdy napotkamy takie pojazdy, jesteśmy zobowiązani ułatwić im przejazd, w szczególności niezwłocznie usunąć się z jego drogi, czy w razie potrzeby zatrzymać. Zabrania się jednoczesnie wyprzedzania pojazdów uprzywilejowanych na terenie zabudowanym i wjeżdżania pomiędzy pojazdy uprzywilejowane znajdujące się w kolumnie.

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności może nie stosowac się do przepisów ruchu drogowego. Oznacza to, że może przekraczać prędkość jazdy, jechać pod prąd, wyprzedzać na zakazie czy wjeżdżać na skrzyżowanie na czerwonym świetle.

Piesi również powinni nie utrudniać przejazdu pojazdom uprzywilejowanym i w sytuacji, gdy sygnalizator emituje światło zielone uprawniające ich do przejścia, w tej sytuacji powinni ustąpić pierwszeństwa pojazdom uprzywilejowanym.