Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa z młodymi kierowcami

Policjant ruchu drogowego w ośrodku szkolenia kierowców spotkał się z przyszłymi kierowcami. Słuchacze to młodzi ludzie, którzy według statystyk stanowią wysokie zagrożenie na drodze. Wynika to z pewnością z małego doświadczenia i o wiele większej skłonności do podejmowania ryzyka aniżeli wykazują osoby dojrzałe. Mundurowy oprócz przybliżenia zagrożeń czyhających na młodych kierowców na drodze, opowiedział o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, zachęcając do skorzystania z niej.

W 2016 roku w Polsce odnotowano 33664 wypadki drogowe, tj. o 697 więcej niż w roku 2015. O 88 osób zwiększyła się również liczba osób śmiertelnych w tych wypadkach, która w 2016 roku wynosiła 3026 osób. Młodzi kierowcy spowodowali 17,3 % wypadków. Jedną z głównych przyczyn zaistnienia wypadków było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Najczęściej sprawcami wypadków były osoby w przedziale wiekowym od 20 do 29 lat. Dlatego w ramach kampanii " Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie" siemianowicki policjant spotkał się z przyszłymi kierowcami w jednym z ośrodków szkolenia. Dzięki wykładowi poświęconemu bezpieczeństwu na drogach i czyhających na młodych kierowców zagrożeniach będą oni w przyszłości świadomymi zmotoryzowanymi. Mundurowy przestrzegał przed brawurą, a przede wszystkim apelował o dostosowywanie prędkości jazdy do warunków zastanych na drogach. Uczulił o szczególną koncentrację i ściągniecie nogi w rejonie przejść dla pieszych. Spotkanie było doskonałą okazją, aby zapoznać młodych ludzi z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki niej mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo w swojej okolicy, niwelując w prosty sposób zauważone zagrożenia.