Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

Profilaktyka z przyszłymi młodymi kierowcami

O tym jak ważna jest rozwaga i doświadczenie podczas jazdy samochodem przypominał kursantom specjalista z siemianowickiego Wydziału Ruchu Drogowego asp.szt. Mariusz Urgacz. Podczas spotkania, które odbyło się w ramach kampanii "Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie" policjant podkreślił, że zachowanie człowieka w dużej mierze wpływa na bezpieczeństwo na drogach. Właśnie grupa młodych kierowców była w 2016 roku sprawcami 5823 wypadków, w których zginęło 542 osób, a 7790 zostało rannych.

Jak wynika z policyjnych statystyk w ubiegłym roku 20 % wypadków powstałych z winy kierujących spowodowanych było przez młodych kierujących. Osoby w wieku od 18 do 24 lat często zapominają, że zdobyte podczas kursów wiedza i umiejętności praktyczne, nie są wzbogacone doświadczeniem, a przy tym często grupa młodych kierowców skłonna jest do brawurowej jazdy i podejmowania ryzyka. Aby przestrzec ich przed niebezpieczeństwami czyhającymi na drodze, asp.szt. Mariusz Urgacz przedstawił najczęstsze przyczyny wypadków drogowych. Wśród młodych kierowców w 2016 roku najczęstszą przyczyną było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. W spowodowanych przez nich wypadkach aż 53,1 % to ofiary śmiertelne. Policjant omówił również przepisy ruchu drogowego, podkreślając, że każdy użytkownik drogi winien kierować się zasadą ograniczonego zaufania w stosunku do innego użytkownika. Uczestnicy ze sporym zainteresowaniem wysłuchali policyjnych rad.

Spotkanie z kursantami odbyło się w ramach kampanii "Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie".