Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

Policjanci spotkali się z młodzieżą z Meritum

Wczoraj policjant z ruchu drogowego i Zespołu ds. Nieletnich i Patologii spotkali się z młodzieżą z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum". Uczniowie mieli okazję wysłuchać wykładu na temat skutków i przyczyn wypadków drogowych oraz odpowiedzialności karnej wynikającej z Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz kodeksu karnego. Stróże prawa przestrzegli młodzież przed zażywaniem dopalaczy, podając im historie z "życia" wzięte.

Spotkanie stróżów prawa było doskonałą okazją do przybliżenia uczniom założeń kampanii "Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie" oraz "Dopalacze kradną życie". Policjant z ruchu drogowego wskazał przyszłym kierowcom najczęstsze przyczyny i skutki wypadków drogowych. Zaapelował do młodzieży o to, aby nie lekceważyli obowiązujących przepisów i unikali brawury na drodze. Policjant z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii przedstawił, jakie są konsekwencje karne dla osób nieletnich oraz dla tych, którzy ukończyli 17 rok życia.