Trwają działania NURD.... - 2016- rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich

2016- rok pieszego

Trwają działania NURD....

Od 6.00 na terenie naszego miasta oraz całego garnizonu śląskiego policjanci z drogówki prowadzą działania związane z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego – czyli "NURD". Podczas akcji policjanci zwracają szczególną uwagę na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i motorowerzystów...

Policyjne działania „NURD” mają na celu zdyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących, jak i pieszych. Są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących głównie zagrożenie dla pieszych uczestników. W ramach akcji stróże prawa zwracają uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądają się, czy piesi sami nie łamią zasad ruchu drogowego. Działania trwają od 6.00 do 22.00.

  • Trwają działania NURD....
    Trwają działania NURD....