2016- rok pieszego

"Zebrowa" akcja Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego

Do piątkowej akcji "Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego" włączyły się zebry, które przy najbardziej zagrożonych przejściach dla pieszych, zachęcały wspólnie z mundurowymi i strażnikami miejskimi do podniesienia ręki, aby zasygnalizować zamiar wejścia na pasy. Każdy napotkany pieszy otrzymywał również element odblaskowy po to, aby być bardziej widocznym na drodze dla kierowcy. Przez kilkanaście godzin stróże prawa ujawnili 62 wykroczenia popełnione przez pieszych i kierowców.

Do akcji mającej na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych włączyło się 13 mundurowych. Już od 6.00 wypatrywali oni zarówno kierujących, jak i pieszych, którzy łamali przepisy ruchu drogowego, stwarzając tym zagrożenie dla siebie i innych uczestników. Stróże prawa nałożyli na kierowców 29 mandatów karnych, skierowali 1 wniosek do sądu oraz zastosowali 1 pouczenie. Natomiast wobec pieszych zastosowali 5 pouczeń, skierowali 2 wnioski do sądu o ukaranie i nałożyli 24 mandaty karne. Jak zwykle najczęstszym przewinieniem popełnianych przez pieszych było przechodzenie w miejscach niedozwolonych.

Aby zwrócić uwagę pieszych na ich bezpieczeństwo podczas przechodzenia przez pasy, na najbardziej zagrożonych przejściach dla pieszych oczekiwały maskotki zebr. Przesympatyczne zebry zachęcały do podniesienia ręki podczas przechodzenia przez przejście, czym właśnie zwraca się dodatkową uwagę kierowcy. Każdy napotkany pieszy otrzymywał również odblaski. Mieszkańcy bardzo pozytywnie oceniali policyjną kampanię "Daj znak" i akcję Unistopu "Zebra nie błądzi".

Ładowanie odtwarzacza...