2016- rok pieszego

Wolontariusz Roku z odblaskami w tle

W Parku Tradycji odbyła się dzisiaj konferencja "Barwy Wolontariatu, Wolontariusz Roku 2016", podczas której władze miasta wręczyły statuetki, dyplomy i upominki działającym w Siemianowicach Śląskich klubom wolontariuszy oraz wyróżnionym wolontariuszom. Spotkanie z młodzieżą było doskonałą okazją, aby uświadomić im, jak ważne jest przestrzeganie obowiązującej prędkości i jazda w pasach bezpieczeństwa. W ramach kampanii "Bezpieczny=Widoczny" wręczono każdemu odblaski, zachęcając do ich noszenia.

"Bądź takim, jakim chciałbyś, by inni byli dla ciebie"- to myśl przewodnia dzisiejszej konferencji "Barwy Wolontariatu, Wolontariusz Roku 2016". W siemianowickim Parku Tradycji pierwszoplanową rolę odgrywali wolontariusze, którzy na co dzień są w cieniu innych osób, którym niosą pomoc. To dzięki nim pokonywane są problemy i bariery ludzi. To oni swoją postawą pokazują, że wrażliwość na drugiego człowieka jest wartością nadrzędną. Z tej właśnie okazji wolontariusze otrzymali podziękowania od Prezydenta Miasta, jego Zastępcy oraz innych przedstawicieli miasta. W imieniu Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich życzenia złożyła podkom. Tatiana Lukoszek. Policjantka zaprezentowała filmy edukacyjne z zakresu ruchu drogowego ukazujące, że nasz minimalny wkład taki jak zapięcie pasów czy jazda z dozwoloną prędkością, są ważnymi elementami dla bezpieczeństwa. Spotkanie z młodzieżą było doskonałą okazją do zachęcenia ich do noszenia odblasków w mieście. Ten mały element zwiększa widocznośc pieszego na drodze nawet 5-krotnie. W ramach kampanii "Bezpieczny=Widoczny" możliwe było wręczenie każdemu z uczestników dzisiejszej konferencji takiego właśnie odblasku. Uroczego klimatu dodały występy artystyczne uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Siemianowicach Śląskich.

W naszym mieście kluby wolanturiuszy działają w:

- Zespole Szkół nr 2,

- Zespole Szkół ogólnokształcących i Technicznych MERITUM,

- II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Matejki,

- Zespole Szkół Katolickich,

- Zespole Szkół nr 1,

- Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II,

- Szkole Podstawowej nr 13,

- Zespole Szkół Integracyjnych.

  • konferencja Wolontariusz Roku
  • konferencja Wolontariusz Roku
  • konferencja Wolontariusz Roku
  • konferencja Wolontariusz Roku
  • konferencja Wolontariusz Roku
  • konferencja Wolontariusz Roku
  • konferencja Wolontariusz Roku
  • konferencja Wolontariusz Roku
  • konferencja Wolontariusz Roku
  • konferencja Wolontariusz Roku