2015- rok pieszego

Podsumowanie działań „NURD”

Wczoraj na terenie naszego miasta policjanci drogówki przeprowadzili akcję pod kryptonimem „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO”. Działania te mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych.

Wczorajsze działania trwały od wczesnych godzin porannych. Stróże prawa na terenie całego miasta kontrolowali zachowania pieszych poruszających się w obrębie dróg. Mundurowi reagowali na wszelkiego rodzaju przewinienia popełniane przez niechronionych uczestników ruchu drogowego. W rezultacie ujawnili 34 wykroczenia związane z przechodzeniem w miejscu niedozwolonym. Ta grupa uczestników ruchu drogowego w 32 przypadkach została ukarana mandatami.

Przypominamy, że pieszy w starciu z pojazdem jest na przegranej pozycji. Konfrontacja niechronionego uczestnika ruchu drogowego z samochodem,
w najlepszym wypadku skończy się dla niego ogólnymi potłuczeniami ciała. Pamiętajmy o przestrzeganiu przepisów oraz zachowaniu ostrożności i rozwagi podczas poruszania się po drodze.