2015- rok pieszego

„Kontrola drogowa - Pieszy” w Siemianowicach Śląskich

Wczoraj na terenie Siemianowic Śląskich policjanci z drogówki prowadzili akcję „Kontrola drogowa - Pieszy”. Działania te miały wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W szczególności stróże prawa zwracali uwagę na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez niechronionych użytkowników ruchu drogowego.

Akcja prowadzona była wczoraj od rana do późnego popołudnia na terenie całego województwa śląskiego. Działania mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących, jak i pieszych. Są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenia
w ruchu drogowym. Mundurowi z siemianowickiej drogówki w ramach działań ujawnili 24 uchybień popełnionych przez pieszych. Były to najczęściej wykroczenia związanez przechodzeniem przez pieszych w miejscach niedozwolonych.