Uwaga pieszy - 2015- rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich

2015- rok pieszego

Uwaga pieszy

Wraz z nadejściem okresu zimowego i pogorszeniem warunków drogowych, siemianowiccy policjanci prowadzili działania, których celem było zadbanie o bezpieczeństwo osób pieszych. Mundurowi w akcji tej wykorzystali radiowóz utrwalający obraz.

Główną przyczyną poważnych w skutkach wypadków drogowych z udziałem osób pieszych jest niewłaściwe zachowanie uczestników ruchu przede wszystkim w rejonie przejść dla pieszych, zarówno kierujących, jak i samych pieszych. W ubiegłym roku na terenie kraju piesi spowodowali 3050 wypadków drogowych, na skutek których 565 osób zginęło, a 2555 zostało rannych. Większość ofiar tych zdarzeń to właśnie piesi.Z policyjnych obserwacji wynika, że najwięcej tego typu wypadków ma miejsce w okresie jesienno - zimowym - w październiku, listopadzie i grudniu. Jest to spowodowane głównie tym, że jest to czas, kiedy pogarszają się warunki atmosferyczne, a co za tym idzie i drogowe, szybciej zapada zmierzch, a piesi stają się mniej widoczni. W połączeniu z brakiem ostrożności powoduje to wzrost liczby potrąceń osób pieszych. Siemianowiccy policjanci wraz z nadejściem tego okresu prowadzą działania, których celem jest zadbanie o bezpieczeństwo osób pieszych. W działaniach tych posługują się radiowozem utrwalającym obraz. To kolejne narzędzie, które niejednemu pieszemu „otwiera oczy” i ukazuję jak niebezpieczne może być jego zachowanie na drodze.