2015- rok pieszego

Akcja „Bądź widoczny , bądź bezpieczny” w Siemianowicach Śląskich

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich zainaugurowali akcję „Bądź widoczny Bądź bezpieczny”. Do mieszkańców naszego miasta trafi ok. 3000 tysięcy elementów odblaskowych. Akcja współorganizowana jest z Prezydentem Miasta oraz Strażą Miejską w Siemianowicach Śląskich.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich wraz z Urzędem Miasta oraz Strażą Miejską rozpoczęli akcję: „Bądź widoczny Bądź bezpieczny”. Głównym celem tych działań jest zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznej drogi do szkoły oraz ograniczenie liczby wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych między innymi poprzez wyposażenie w elementy odblaskowe. W ramach kampanii do mieszkańców miasta
w Siemianowicach Śląskich trafi blisko 3 tysiące odblasków. W najbliższy poniedziałek na 30 miejskich słupach ukażą się plakaty promujące akcje. Odblaski te będą rozdawane przez służby mundurowe naszego miasta.Będzie je można również nabyć bezpłatnie w:

 • Komendzie Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich, ul. Jana Pawła II 16
 • Siedzibie Straży Miejskiej, ul. Dąbrowskiego 13
 • Urządzie Miastaw Siemianowiacach Śląskich:
   w Biurze Obsługi Mieszkańca, ul. Michałkowicka 105
   z portierni Urzędu Miasta, ul. Jana Pawła II 10
   w Wydziale Komunikacji UM, ul. Jana Pawła II 1

  Doświadczenia wskazują, że w warunkach niedostatecznej widoczności (o zmierzchu) pieszy bez elementów odblaskowych widoczny jestw światłach mijania pojazdu z odległości zaledwie 20 – 30 metrów, zaś wyposażony w te elementy widoczny jest już z odległości 130 – 150 metrów.