Pomoc ofiarom przestępstw

Wykaz podmiotów i placówek udzielających pomocy ofiarom przestępstw

W Siemianowicach Śląskich przez cały rok ofiary przestępstw mogą korzystać z pomocy prawnej policjantów i wolontariuszy w specjalnie w tym celu stworzonych punktach. W chwili obecnej różne instytucje rządowe, samorządowe oraz organizacje pozarządowe zajmują się taką pomocą.

Jednym z podstawowych celów funkcjonowania systemu jest skupienie się na potrzebach ofiary, często pozostawionej samej sobie i całkowicie bezradnej. Dzięki powstaniu systemu skupiającego wiele podmiotów działających w tym zakresie możliwa będzie kompleksowa pomoc osobie, która stała się ofiarą przestępstwa, obejmująca zarówno pomoc prawną, psychologiczną jak i materialną.


Poniżej przedstawiamy wykaz podmiotów i instytucji, które w Siemianowicach Śląskich udzielają specjalistycznego poradnictwa w związku z występowaniem przemocy w rodzinie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szkolna
tel. 32 765-62-00

poradnictwo socjalne, rodzinne, prawne, psychologiczne, pomoc finansowa w wypadku trudnej sytuacji bytowej (materialnej) rodziny, interwencja kryzysowa, praca socjalna


Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Pszczelnicza 10
tel. 32 762-81-44

poradnictwo psychologiczne, prawne, pedagogiczne, interwencja kryzysowa, udzielanie schronienia w hotelu,

Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw
ul. Kapicy
tel. 32 220-79-69

poradnictwo prawne, psychologiczne

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (dzieci i młodzież ze szkół)
ul. Olimpijska 2a
32 608-65-65

poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne, socjalne i medyczne