Nie reagujesz - akceptujesz

Z przedszkolakami o kampanii „Nie reagujesz - akceptujesz”

Blisko 60 przedszkolaków z „Zielonej Krainy” spotkało się dzisiaj z policjantami z zespołu ds. nieletnich, patologii i prewencji kryminalnej. Stróże prawa rozmawiali z milusińskimi o ich bezpieczeństwie podczas zimowych zabaw oraz przedstawili założenia trwającej w naszym województwie kampanii „Nie reagujesz – akceptujesz”.

To już drugie w tym roku spotkanie siemianowickich policjantów z przedszkolakami z „Zielonej Krainy”. Podczas październikowej wizyty stróże prawa koncentrowali uwagę milusińskich na ich bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Dzisiaj policjanci z zespołu ds. nieletnich, patologii i prewencji kryminalnej rozmawiali z przedszkolakami o ich bezpieczeństwie podczas zimowych zabaw. Korzystając z okazji, przedstawili najmłodszym mieszkańcom Siemianowic założenia kampanii „Nie reagujesz – akceptujesz”, zwracając uwagę na to, jak ważna jest reakcja każdej osoby na pojawiające się zagrożenia i naruszenia porządku prawnego. Policjanci rozmawiali także z maluchami o nieludzkim traktowaniu zwierząt, nawiązując do akcji „Zielona strefa”. Dzieci z ogromną uwagą słuchały rad policjantów, a potem chętnie brały udział w dyskusji. Nie sposób nie wspomnieć, że nad całością spotkania czuwał Sznupek - znana dzieciom maskotka śląskiej policji.