Konsultacje społeczne dotyczące mapy zagrożeń bezpieczeństwa