Wiadomości

Odprawa roczna w siemianowickiej komendzie

Data publikacji 17.01.2020

W Komendzie Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich odbyła sie narada roczna, na której Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich nadkom. Rafał Stańko oraz jego I Zastępca mł.insp. Krzysztof Burek podsumowali pracę policjantów za 2019 rok. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak. Omawianym wynikom i priorytetom na rok 2020 przysłuchiwali sie zaproszeni goście oraz policjanci.

Początek nowego roku to czas na podsumowanie i analizę osiągniętych wyników w 2019 roku. Jak co roku takie spotkanie odbyło się w świetlicy siemianowickiej komendy. Uroczystą odprawę poprowadził Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich nadkom. Rafał Stańko, który wspólnie ze swoim I Zastępcą mł. insp. Krzysztofem Burkiem przedstawili sprawozdanie na temat stanu bezpieczeństwa na terenie miasta w 2019 roku oraz stan realizacji mierników efektywności jednostki. Z ramienia kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na naradę roczną siemianowickich policjantów przybył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak. Wśród zaproszonych gości byli: Prokurator Rejonowy, Komendant Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Straży Miejskiej oraz Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Nadkom. Rafał Stańko na ręce Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryzysowego złożył podziękowania dla włodarzy miasta za wsparcie finansowe, jakie otrzymał w ubiegłym roku. Po części sprawozdawczej głos zabrali goście, którzy również przyłączyli się do podziękowań za współpracę w ubiegłym roku. Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak, który na wstępie podziękował I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach mł.insp. Krzysztofowi Burkowi za długoletnią służbę, odpowiedni poziom nadzoru nad służbą prewencyjną i ruchu drogowego oraz życzył spokojnej emerytury. Podziękowania padły również w kierunku policjantów tych pionów, których sumienna praca przyczyniła się do bezpieczeństwa na naszych drogach oraz policjantów wykonujących czynności przy zaistniałych zabójstwach, dzięki którym zatrzymano sprawców. Insp. Mariusz Krzystyniak nakreślił, w jakich obszarach należy zintensyfikować działania, tak aby osiągnięte wyniki były na jak najwyższym poziomie a potencjał kadrowy całkowicie wykorzystany. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach zwrócił uwagę, że w roku 2020 czekają naszą formację nowe wyzwania, którym musimy podołać i realizować je z pełnym profesjonalizmem.

  • slajd z napisem odprawa roczna podsumowująca rok 2019
  • uroczysty meldunek składany Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
  • goście oraz funkcjonariusze podczas odprawy rocznej
  • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz I Zastępca Komendanta Miejskiego w Siemianowicach
  • Komendant Miejski Policji w Siemianowicach referuje wyniki wyświetlane na slajdzie
  • I Zastępca Komendanta Miejskiego w Siemianowicach referuje wyniki z wyświetlanego slajdu
  • Pani Prokurator przemawia do policjantów na naradzie
  • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach przemawia podczas narady