Kolejne działania "Odpady" za nami - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich

Wiadomości

Kolejne działania "Odpady" za nami

Data publikacji 02.12.2019

Drogówka kolejny raz wymierzyła walkę przeciw transportowi nielegalnych odpadów i przyczynianiu się do powstania dzikich wysypisk śmieci. Przez kilka godzin policjanci kontrolowali pojazdy przewożące odpady oraz inne ładunki. W działaniach "Odpady" wspierali ich mundurowi z komendy wojewódzkiej oraz komisariatu autostradowego. Podczas przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono rażących nieprawidłowości. Ujawniono 3 wykroczenia, za które w 2 przypadkach pouczono.

Działania "Odpady" rozpoczęły się już o 6 nad ranem. Przez kilka godzin policjanci z drogówki kontrolowali pojazdy oznaczone tabliczkami odpady oraz inne przewożące różne ładunki. Mundurowi sprawdzali dokumentację ze stanem faktycznym, czas pracy kierowców, ich uprawnienia i trzeźwość oraz stan techniczny pojazdu. W działaniach wspierali ich policjanci z komendy wojewódzkiej oraz gliwickiej autostradówki. Przeprowadzane kontrole są dłuższe od zwyczajnych, szczególnie gdy analizowany jest czas pracy kierowców. Przez kilka godzin akcji "Odpady" policjanci ujawnili 3 wykroczenia. Za 2 zastosowali pouczenie, a za 3 nałożyli mandat karny.