Egida 19 w Siemianowicach Śląskich - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich

Wiadomości

Egida 19 w Siemianowicach Śląskich

Data publikacji 18.11.2019

W siemianowickiej komendzie odbywały się ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA 19. Wybrani rezerwiści stanowili uzupełnienie kadr policyjnych na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Ćwiczenia mają na celu między innymi doskonalenie struktur organizacyjnych i procedur realizacji zadań w niekorzystnych warunkach. Dlatego też przez cały dzień rezerwiści zdobywali wiedzę z zakresu obronności państwa, broni palnej, śpb czy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W niedzielę 17 listopada w wybranych jednostkach organizacyjnych Policji odbywały się ćwiczenia pod kryptonimem "Egida 19". Wśród wytypowanych jednostek znalazła się siemianowicka komenda. Podstawowym założeniem ćwiczenia jest sprawdzenie jak w praktyce funkcjonują mechanizmy i wypracowane procedury powoływania i przyjmowania rezerw osobowych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. W ramach ćwiczenia powołane osoby otrzymały z WKU wezwania do obowiązkowego stawiennictwa w Komendzie Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich. Od samego rana odbywało się ewidencjonowanie rezerwistów, któym wydano także niezbędne przybory do udziału w zajęciach dydaktycznych oraz racje żywnościowe. Zostali oni zapoznani z regulaminem ćwiczeń "Egida 19", a następnie powitał ich Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich nadkom. Rafał Stańko. Następnie urzędnik z Wydziału Zarządzania Kryzysowego przeprowadził wykład na temat świadomości obronnej i bezpieczeństwa państwa, ochrony własnych obiektów, zadań wykonywanych przez rezerwistów, jak również zadań realizowanych przez Policję na rzecz Obrony Cywilnej. Kolejnym punktem zajęć było zapoznanie się z budową i zasadami działania broni palnej, podstawami prawnymi, zasadami i przesłankami użycia broni palnej i środków przymusu bezpośredniego. Asp.szt. Marcin Dzwonek i asp. Damian Nawrot udzielali instruktażu z zakresu zasad bezpieczeństwa i posługiwania się bronią palną. Rezerwiści zostali zapoznani z ochroną informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej Policji przewidzianej do militaryzacji, podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny podczas wykonywania zadań służbowych oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na zakończenie ćwiczeń "Egida 19" I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich mł.insp. Krzysztof Burek wręczył uczestnikom zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia.

 • policjant sprawdza rezerwistę wykrywaczem metali
 • policjant sprawdza stan trzeźwości rezerwisty
 • komisja sprawdza dokumentację rezerwisty
 • policjanci omawiają dokumentację
 • policjantki i policjanci w punkcie wydawania
 • na półkach przedmioty do wydania rezerwistom
 • różne rodzaje broni palnej i śpb
 • policjantki wydają przedmioty rezerwiście
 • tabliczki informacyjne na drzwiach
 • racje żywieniowe
 • rezerwiści z racjami żywieniowymi
 • komendant wita rezerwistów
 • urzędnik podczas wykładu
 • policjanci prezentują broń
 • policjanci prezentują broń
 • rezerwista trzyma broń
 • policjant prezentuje udzielanie pomocy na fantomie
 • I Zastępca Komendanta wręcza zaświadczenie
Ładowanie odtwarzacza...