Wiadomości

Bezpieczna droga do szkoły w Siemianowicach

Data publikacji 05.09.2019

Od poniedziałku policjanci z drogówki w obrębie placówek oświatowych pilnują bezpieczeństwa i porządku. Szczególny nacisk kładą na poruszających się tam pieszych, którymi w większości są dzieci i młodzież. W ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły" stróże prawa sprawdzali czy w rejonach placówek oświatowych jest właściwe oznakowanie pionowe i poziome. W tych miejscach kontrolowali prędkość, z jaką poruszali się zmotoryzowani oraz pouczali najmłodszych o prawidłowym poruszaniu się po przejściach

W ramach ogólnopolskich działań kontrolno-prewencyjnych pn. „Bezpieczna droga do szkoły” od 2 września br. aż do piątku policyjne patrole pełniące służbę w rejonach szkół zwracają uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania kierujących, jak i pieszych. Mundurowi przypominają i uświadamiają uczestników ruchu o zachowaniu ostrożności w rejonie przejść dla pieszych, szczególnie tych znajdujących się w pobliżu szkół. Zwracają też uwagę czy pojazdy zatrzymujące się przy szkołach nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia, a także na sposób przewożenia dzieci. Mundurowi w rejonach placówek oświatowych kontrolują czy kierujący stosują się do ograniczeń prędkości i sprawdzają ich stan trzeźwości. Stroże prawa rozmawiają z dziećmi i uświadamiają ich o tym, że w obrębie przejść oraz ulicy należy zachować szczególną ostrożność. Policjanci przez cały czas sprawdzają czy w pobliżu placówek oświatowych jest należyte oznakowanie, zarówno te pionowe, jak i poziome. Od poniedziałku ujawnili 11 nieprawidłowości, które zgłosili do siemianowickiego magistratu.