Wiadomości

Wspólne działania dzielnicowego i administracji przeciw oszustom

Data publikacji 14.03.2019

Jednym z zadań dzielnicowego z zakresu profilaktyki społecznej jest informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach. Bezpieczeństwo lokatorów jest także kluczowe dla zarządców budynków. Dzielnicowy asp. Łukasz Hebda wspólnie z Administracją Domów Mieszkalnych MPGKiM przy ul. E. Plater postanowili walczyć z oszustami, którzy podając się za wnuczka czy policjanta pozbawiają mieszkańców oszczędności. W tym celu na klatkach schodowych zostaną rozwieszone plakaty z ostrzeżeniami.

Działania profilaktyczne podejmowane przez siemianowickich policjantów mają na celu dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców. Policjanci podczas spotkań przekazują cenne informacje o zagrożeniach, jak również instruują, jak należy się w takich sytuacjach zachować. Bezpieczeństwo mieszkańców jest również bardzo ważne dla zarządców budynków. Z nimi w ścisłym kontakcie są dzielnicowi. Dzielnicowy asp. Łukasz Hebda razem ADM MPGKiM mieszczącym się przy ul. E.Plater wspólnymi siłami postanowili ograniczyć występowanie przestępstw na "wnuczka" czy "policjanta". W tym celu na klatkach schodowych w budynkach, które podlegają tej administracji zostaną rozwieszone plakaty z ostrzeżeniami przed oszustami. Plakaty te zostały przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pocztę Polską.

 

  • policjant rozwiesza plakaty na tablicy
  • policjant wręcza plakaty
  • policjant wręcza plakaty