Życzenia z okazji Dnia Kobiet - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich

Wiadomości

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Data publikacji 08.03.2019

Z okazji Święta Kobiet p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich nadkom. Rafał Stańko , I Zastępca Komendanta Miejskiego mł.insp. Krzysztof Burek, kierownictwo, zarząd siemianowickich związków zawodowych oraz policjanci i pracownicy Policji złożyli wszystkim Paniom pracującym i pełniącym służbę w komendzie serdeczne życzenia i radości w każdym dniu . Na płeć piękną czekał słodki poczęstunek oraz kwiaty.

  • komendanci i przewodniczący związków podczas przemówienia
  • komendant i związkowiec z różami
  • komendant wręcza różę kobiecie
  • komendant wręcza różę kobiecie
  • komendant wręcza różę kobiecie
  • ciastka i qóże