Debata "Bezpieczny Senior" - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich

Wiadomości

Debata "Bezpieczny Senior"

Data publikacji 08.11.2018

"Bezpieczny Senior" to kolejna debata skierowana do osób starszych, której celem jest zminimalizowanie przestępstw popełnianych na tej grupie społecznej i podniesienie ich świadomości, tym razem z zakresu zagrożeń czyhających w internecie. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem został objęty przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie oraz Komendanta Miejskiego Policji. Swoją wiedzą z seniorami dzielili się mundurowi i Miejski Rzecznik Konsumenta.

Wczoraj w Parku Tradycji odbyła się debata społeczna "Bezpieczny Senior". Inicjatorami tego spotkania byli: mundurowi, Siemianowicka Rada Seniorów, magistrat oraz Rzecznik Praw Konsumentów. Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Pana Rafała Piecha i Komendanta Miejskiego Policji insp. Dariusza Kopeć. Celem debaty było podniesienie świadomości seniorów tak, aby nie stawali się ofiarami oszustw i nieuczciwych praktyk konsumenckich. Wszystkich uczestników spotkania powitała II Zastępca Prezydenta Miasta Pani Anna Zasada-Chorab. Następnie rzeczniczka siemianowickiej Policji przybliżyła metody działania oszustów na tzw. funkcjonariusza CBŚP czy wnuczka. Zaapelowała o ostrożność podczas wpuszczania do domów osób podających się za przedstawicieli energetyki, spółdzielni czy ZUS-u. Kolejnym z omawianych tematów było bezpieczeństwo w internecie podczas korzystania z bankowości elektronicznej, poczty czy różnych portali. Podkom. Tatiana Lukoszek przekazała także seniorom informacje na co mają zwrócić uwagę, gdy robią zakupy przez internet i jak zachować się, gdy zostaną oszukani. Policjantka zaprezentowała seniorom Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikację Moja Komenda.  Zachęciła do zgłaszania niepokojących zjawisk właśnie za pomocą KMZB.

Ciekawa prezentacja została przedstawiona przez Miejskiego Rzecznika Konsumenta Panią Beatę Zwyrtek, w której zostały ujęte tematy praw konsumenckich, szczególnie tych wynikających z zawarcia umów "na odległość". Pani Rzecznik omówiła różnice wynikające z rodzajów reklamacji tj. rękojmi a gwarancji. Po części informacyjnej odbył się panel dyskusyjny z seniorami, podczas którego prelegenci odpowiadali na pytania uczestników debaty.

Każdy z seniorów otrzymał ulotki, aby mógł w zaciszu domowym jeszcze raz przypomnieć sobie zawarte w nich ważne informacje.