Wiadomości

Policjanci uczcili pamięć poległych

Dzień Wszystkich Świętych to okazja do uczczenia pamięci poległych Policjantów. Przy pomniku pomordowanych i poległych funkcjonariuszy Policji województwa śląskiego z komisariatu w Siemianowicach Śląskich, kierownictwo tutejszej Komendy w przeddzień Święta, oddało hołd oraz zapaliło symboliczny znicz upamiętniając w ten sposób śmierć policjantów.

W przededniu uroczystości Wszystkich Świętych Komendant Miejski Policji insp. Dariusz Kopeć, I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji mł.insp. Krzysztof Burek wspólnie z Naczelnikiem Wydziału Prewencji podinsp. Sławomirem Górasem zapalił znicz pod pomnikiem znajdującym się przy naszej Komendzie. W ten symboliczny sposób mundurowi uczcili pamięć poległych policjantów. Historia pomnika jest bardzo ciekawa. Jest to pomnik ufundowany przez społeczeństwo „Pomordowanym i poległym funkcjonariuszom policji województwa śląskiego z komisariatu w Siemianowicach Śląskich, których szczątki odnaleziono w Miednoje oraz tym, którzy zginęli na wschodzie w latach 1939 - 1940” .

 

W okresie międzywojennym pomnik znajdował się na terenie siemianowickiego Komisariatu Policji przy ul. Szkolnej. We wrześniu 1939 roku został zdewastowany przez Niemców. Lata powojenne także nie były łaskawe. Pozostałości policyjnego pomnika zostały wyrwane z fundamentów i porzucone na terenie pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 3. W 1990 roku rozpoczęły się prace związane z rekonstrukcją pomnika. W efekcie odtworzono historyczny wygląd i tekst tablicy pamiątkowej. Pomnik znalazł nowa lokalizację na terenie Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich. Do ponownego odsłonięcia doszło w dniu 11 listopada 1996 roku. Niestety, prac nie ukończono na czas i dopiero za rok na obelisku pojawił się orzeł, który podrywając się do lotu zrywał symboliczne łańcuchy niewoli. Następnie w dniu 21 lipca 2008 roku po lewej i prawej stronie obeliska stanęły dwie płyty wykonane z płyt marmurowych. Na jednej z nich widnieje napis “Pomordowanym i Poległy Funkcjonariuszom Policji województwa śląskiego, których szczątki odnaleziono w Miednoje oraz tym, którzy zginęli na wschodzie w latach 1939-1940. Społeczeństwo Siemianowic Śląskich.” Na drugiej tablicy widnieją nazwiska poległych policjantów. Przed obeliskiem na chodniku umieszczona jest tablica z napisem “Ziemia z cmentarza wojennego Miednoje 1940”, pod którą złożono urnę z prochami z grobów wojennych z Miednoje. Ziemia ze szczątkami została zebrana przez Stowarzyszenie Rodziny Policyjnej o. Katowice w trakcie ekshumacji w Miednoje w 1991 roku.

 

.