Wiadomości

Drogówka otrzymała nowoczesny laserowy miernik prędkości

Data publikacji 28.09.2018

Policjanci z ruchu drogowego otrzymali nowoczesny laserowy miernik prędkości Tru-Speed. Dzięki niemu mundurowi będą prowadzili skuteczniejszą walkę z piratami drogowymi, a co za tym idzie zwiększy się bezpieczeństwo na drogach naszego miasta. Zakup tego urządzenia możliwy był dzięki środkom finansowym przekazanym przez siemianowicki magistrat. To efekt porozumienia zawartego między Prezydentem Miasta a Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach.

Prezydent Miasta zawarł porozumienie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach, na mocy którego siemianowicki magistrat przekazał pieniądze na doposażenie policjantów z ruchu drogowego. Bezpieczeństwo mieszkańców i osób przebywających w naszym mieście są zadaniami priorytetowymi zarówno dla włodarzy miasta, jak mundurowych. Teraz policjanci z drogówki będą wykorzystywać podczas służby nowoczesny laserowy miernik prędkości Tru-Speed. Oprócz tego, że urządzenie jest lekkie, posiada wiele przydatnych cech tj. możliwość wyboru trybu pracy do warunków pogodowych, dokładność zasięgu działania 15 cm, całkowity zasięg działania to 1200 metrów, a maksymalna prędkość odczytywana przez urządzenie to 322 km/h. Dzięki laserowemu miernikowi prędkości drogówka będzie mogła prowadzić skuteczniejszą walkę z piratami drogowymi. Eliminacja kierowców, którzy łamią przepisy ruchu drogowego, w szczególności przekraczają dozwoloną prędkość, pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach w naszym mieście.

  • policjant z laserem
  • policjant z laserem
  • laser