Wiadomości

Kontrole pojazdów przewożących odpady

Data publikacji 04.07.2018

Kontrole legalności przewożonych odpadów, tonażu ładunku, wymaganych zabezpieczeń i oznakowania pojazdów przeprowadzali policjanci z siemianowickiej drogówki w ramach działań "Odpady". Policjanci w kilku punktach kontrolnych w obrębie dróg dojazdowych do wysypisk kontrolowali ciężarówki przewożące odpady. Działania te miały zminimalizować przywóz na teren naszego miasta nielegalnych odpadów, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzkiemu oraz środowisku.

Przez kilkanaście godzin akcji "Odpady" głównym zadaniem policjantów z drogówki była kontrola legalności przewożenia odpadów, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzkiemu oraz środowisku. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na sposób załadunku odpadów oraz na ich zgodność z wystawionymi dokumentami przewozowymi. Tradycyjnie policjanci sprawdzali także stan techniczny kontrolowanych pojazdów i wymagane oznakowanie. W kilku punktach kontrolnych stróże prawa sprawdzili 101 ciężarówek. Za brak wymaganego oznakowania przewożonych odpadów, nieprawidłowy bądź w ogóle niezabezpieczony ładunek, przekroczenie dopuszczalnej ładowności, zły stan techniczny policjanci z drogówki wystawili 18 mandatów karnych, a w 5 przypadkach zatrzymali dowody rejestracyjne.

  • policjant kontroluje ciężarówkę
  • policjant kontroluje ciężarówkę
  • policjant kontroluje ciężarówkę
  • policjant kontroluje ciężarówkę
  • policjant kontroluje ciężarówkę
  • policjant kontroluje ciężarówkę