Wiadomości

Nowoczesne narzędzia komunikacyjne i rola dzielnicowego - debata

Data publikacji 09.05.2018

Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich zorganizowała debatę "Poznaj swojego dzielnicowego oraz nowoczesne narzędzia służące poprawie lokalnego bezpieczeństwa i sprawnego kontaktu z Policją". Spotkanie odbyło się w domu parafialnym kościoła pw. Św. Antoniego. Uczestnikom zaprezentowano aplikację "Moja Komenda" oraz Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Omówiono różne metody, jakimi posługują się przestępcy. Nie zabrakło również tematyki bezpieczeństwa pieszych na drogach.

Debata "Poznaj swojego dzielnicowego oraz nowoczesne narzędzia służące poprawie lokalnego bezpieczeństwa i sprawnego kontaktu z Policją" odbyła się w domu parafilanym kościoła pw. Św. Antoniego. Nieprzypadkowo spotkanie w dużej mierze dotyczyło dzielnicowego - sierż.szt. Mariusz Nizler 1 kwietnia został dzielnicowym rejonu nr 6, w którym właśnie odbyła się debata. Mundurowy przybliżył charakterystykę swojej służby oraz sporządzony plan priorytetowy. Z kolei Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Sławomir Góras scharakteryzował siemianowicką jednostkę i zagrożenia wystepujące na terenie miasta. Przy tej okazji zachęcił uczestników debaty do aktywnego włączenia się w poprawę lokalnego bezpieczeństwa i korzystania w tym celu z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Podkreślił, że każde zgłoszenie, które pojawi się na mapie jest niezwłocznie sprawdzane przez mundurowych, a w przypadku jego potwierdzenia nabiera odpowiedniego toku. Mieszkańcy wymieniali się swoimi spostrzeżeniami z dzielnicowym uzyskując w zamian przydatne informacje. Kolejnym tematem debaty były metody, jakimi posługują się oszuści. Oficer prasowy podkom. Tatiana Lukoszek omówiła modus operandi oszustw "na wnuczka", "na policjanta" czy" pracowników" rożnego rodzaju podmiotów. Ostrzegła także o oszustwach konsumenckich i prawach, jakie ma konsument w przypadku zawarcia umowy poza siedzibą firmy. Podczas debaty nie zabrakło również tematyki związanej z bezpieczeństwem pieszych na drogach. Uczestnicy otrzymali opaski odblaskowe, do noszenia których o zmroku zachęcali policjanci. Na zakończenie spotkania uczestnicy wypełnili ankiety, w których między innymi mieli możliwość ocenienia debaty.

  • policjanci podczas spotkania z mieszkańcami
  • policjanci podczas spotkania z mieszkańcami
  • policjanci podczas spotkania z mieszkańcami
  • policjanci podczas spotkania z mieszkańcami
  • policjanci podczas spotkania z mieszkańcami
  • policjanci podczas spotkania z mieszkańcami
  • policjanci podczas spotkania z mieszkańcami
  • policjanci podczas spotkania z mieszkańcami
  • policjanci podczas spotkania z mieszkańcami