Wiadomości

Miasto sfinansuje dodatkowe umundurowane patrole

Data publikacji 09.04.2018

Ponadnormatywne służby siemianowickich policjantów sfinansowane zostaną ze środków pochodzących z budżetu miasta. Dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Prezydentem Miasta Rafałem Piechem a Komendantem Miejskim mł.insp. Dariuszem Kopeć na ulicach pojawią się dodatkowe umundurowane patrole piesze. Służby te kierowane będą przede wszystkim w miejsca, gdzie dochodzi do przestępstw bądź wykroczeń, które są uciążliwe dla okolicznych mieszkańców.

Dzięki przychylności władz miasta, w Siemianowicach Śląskich będzie jeszcze bezpieczniej. Wzorem lat ubiegłych władze miasta postanowiły przeznaczyć pieniądze na dodatkowe służby siemianowickich policjantów. Dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Prezydentem Miasta Rafałem Piechem a szefem siemianowickich mundurowych mł.insp. Dariuszem Kopeć możliwe będzie skierowanie do służb 200 dodatkowych patroli. Umundurowane patrole piesze będą kontrolowały miejsca, w których dochodzi do popełniania wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców bądź przestępstw. W związku z tym, że dodatkowe patrole będą pełnili policjanci umundurowani, będą to służby widoczne dla społeczeństwa. A wiadomomym jest, że przestępcy czy lokalni chuliganie unikają działania na terenie, na którym mogą spodziewać się policjantów. Oprócz oddziaływania prewencyjnego, służby ponadnormatywne będą monitorowały miejsca wskazane przez mieszkanców za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.