Wiadomości

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Data publikacji 19.02.2018

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 19 do 25 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Włączają się w nią sądy, prokuratury, prawnicze samorządy zawodowe liczne organizacje pozarządowe oraz policja. W siemianowickiej komendzie będą odbywać się dyżury, podczas których będzie można zasięgnąć specjalistycznych konsultacji.

Podstawowym celem Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, który w tym roku przypada od 19 do 25 lutego, jest zwrócenie uwagi na potrzeby osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz przynieść im skuteczną pomoc. dodatkowo dzień 22 lutego został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw. Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.

Bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielą prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści. W Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw swoimi radami będą służyli również siemianowiccy policjanci. W naszym mieście nie tylko podczas lutowego tygodnia, pomocy prawnej można zasięgnąć w Stowarzyszenu Pomocy Ofiarom Przestępstw przy ul. Kapicy 15 w dniach roboczych od 8.00-18.00 oraz w soboty od godz. 8.00-13.00.

Fundusz Sprawiedliwości jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. W ramach środków pozyskanych z Funduszu Sprawiedliwości realizowany jest szereg różnych działań mających na celu przede wszystkim pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym.

W ramach Funduszu Sprawiedliwości w ośrodkach pomocy pokrzywdzonym osoba pokrzywdzona przestępstwem może uzyskać między innymi pomoc w postaci:

  • pomocy prawnej,
  • pomocy związanej z psychoterapią, pomocą psychologiczną lub psychiatryczną,
  • pomocy tłumacza, w tym tłumacza języka migowego,
  • pomocy materialnej w tym m.in.: pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych i lekarstw, kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, szkoleniami i kursami podnoszącymi kwalifikacje zawodowe, finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej w związku z uyskiwaniem świadczeń, pokrycie kosztów żywności lub uzyskanie bonów zywnościowych oraz zakup urządzeń i wyposażenia.