Wiadomości

Odprawa roczna siemianowickich policjantów

Data publikacji 11.01.2018

Dzisiaj w Komendzie Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich odbyła się narada roczna podsumowująca pracę policjantów w roku 2017. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł.insp. Mariusz Krzystyniak, który nadzoruje siemianowicką jednostkę. Omawianym wynikom i stawianym priorytetom w walce z przestępczością w roku bieżącym przysłuchiwali się zaproszeni goście. Odprawę prowadził szef siemianowickich policjantów mł.insp. Dariusz Kopeć.

Początek roku to okres realizacji nie tylko nowych zadań, ale również czas podsumowania osiągniętych wyników w 2017 roku. Z tego właśnie powodu dzisiaj w świetlicy siemianowickiej komendy odbyła się odprawa roczna. Spotkanie od przywitania zaproszonych gości oraz policjantów i pracowników komendy rozpoczął szef siemianowickich mundurowych mł.insp. Dariusz Kopeć. Następnie komendant zreferował wyniki osiągnięte przez poszczególne komórki organizacyjne w roku ubiegłym. Była to doskonała okazja, aby podziękować władzom miasta, prokuraturze, straży pożarnej i straży miejskiej za dotychczasową współpracę w budowaniu bezpieczeństwa w mieście. Podziękowania zostały złożone również na ręce Prezesa Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich, który po raz pierwszy uczestniczył w naradzie rocznej mundurowych. 

Wśród zaproszonych gości był Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł.insp. Mariusz Krzystyniak, Zastępca Prezydenta Miasta, Przewodniczący Rady Miasta, Naczelnik Zarządzania Kryzysowego, Komendant Straży Miejskiej oraz Komendant Państwowej Straży Pożarnej. Po części sprawozdawczej głos zabrali zaproszeni goście, którzy również przyłączyli się do podziekowań za ubiegłoroczną współpracę oraz za trud włożony niejednokrotnie w pokonywanie przeszkód po to, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom miasta. Z okazji Nowego Roku policjanci otrzymali życzenia przede wszystkim szczęśliwych powrotów do domów i samych sukcesów w realizacji założonych celów.

Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich podkreślił, że to właśnie policjanci, którzy przez swoje zaangażowanie, ponadnormatywny czas służby i dzięki wykorzystaniu posiadanej wiedzy doprowadzili do osiągnięcia prezentowanych wyników za 2017 rok. Podziękował im za to, jak również za dyscyplinę służbową. Zastępca Komendanta Miejskiego w Siemianowicach Śląskich odniósł się do znaczącej roli prewencyjnego charakteru służby policjantów. Omówił narzędzia, które przybliżają stróżów prawa do społeczeństwa, mianowicie aplikację Moja Komenda i Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. W tym miejscu wskazał na ważną rolę dzielnicowych jako policjantów diagnozujących jako pierwszych problematykę mieszkańców swoich rejonów.

 

Ładowanie odtwarzacza...