Tauron ostrzega przed oszustami - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich

Wiadomości

Tauron ostrzega przed oszustami

Data publikacji 08.10.2017

TAURON Polska Energia przestrzega mieszkańców przed oszustami podającymi się za pracowników firmy, którzy nakłaniają do zmiany obowiązujących umów lub przekazują nieprawdziwe informacje o obniżce cen za pobierany prąd dla klientów indywidualnych. Podkreślamy, że przedstawiciele Taurona nie zawierają umów w domach klientów. Ponadto, gdy umowa zawarta jest na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

W związku z przypadkami podszywania się pod przedstawicieli firmy Tauron, dostawca energii ostrzega mieszkańców przed takimi praktykami. Po pierwsze Tauron nie wysyła swoich handlowców do domów klientów indywidualnych. W sytuacji, gdy ktoś taki się pojawi, jest oszustem. Po drugie zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta  konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Dlatego ważnym jest, aby po otrzymaniu umowy przeczytać ją i zapoznać się z zawartymi w niej treściami.

Częstą praktyką stosowaną przez osoby, które zajmują się pozyskiwaniem klientów poza siedzibą firmy, jest fotografowanie do celów zawieranej umowy dokumentów tożsamości klienta. Przestrzegamy przed udostępnianiem w takiej formie swoich danych osobowych, ponieważ w łatwy sposób mogą one posłużyć do innych celów przestępczych.