Dzień Strażaka - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich

Wiadomości

Dzień Strażaka

Data publikacji 26.05.2017

Dzisiaj w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Udział w nich wzięli również Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich mł. insp. Dariusz Kopeć i Jego I Zastępca mł.insp. Krzysztof Burek, którzy w imieniu policjantów, policjantek i pracowników cywilnych złożyli strażakom życzenia i podziękowania za dotychczasową, udaną współpracę.

Dzisiaj nasi koledzy- strażacy obchodzili uroczystości z okazji Miejskiego Dnia Strażaka oraz 25 lecia powołania do życia Państwowej Straży Pożarnej. W obchodach udział wzięli przedstawiciele służb mundurowych, władze administracyjne i samorządowe oraz dyrektorzy i prezesi jednostek współdziałających z Państwową Strażą Pożarną. Do składanych z tej okazji życzeń dołączył się również szef siemianowickiej Policji mł.insp. D. Kopeć i Jego I Zastępca mł.insp. K. Burek. W imieniu policjantów, policjantek i pracowników cywilnych komendy życzyli samych sukcesów w służbie i bezpiecznej realizacji każdego zadania. W tym szczególnym dniu życzenia i gratulacje skierowane zostały również do rodzin i bliskich strażaków. W trakcie uroczystości wręczono medale, odznaczenia i nominacje wyróżniającym się w służbie strażakom jak również przedstawicielom władz lokalnych z Prezydentem Miasta na czele Panem Rałalem Piechem.

 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka