Wiadomości

Kierowcy i piesi ukarani podczas działań "NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO"

Data publikacji 08.03.2017

Wczoraj policjanci z ruchu drogowego prowadzili działania NURD. Stróże prawa bacznie przyglądali się kierującym i pieszym i egzekwowali od nich zachowania zgodne z prawem. Bo właśnie przestrzeganie przepisów ruchu drogowego ma wpływ na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg. Tym razem bardziej niezdyscyplinowani byli kierujący, którzy popełnili 49 wykroczeń.

Do działań "NURD" zaangażowanych było 11 policjantów z drogówki. Przez kilkanaście godzin sprawdzali, jak na drogach zachowują się kierujący i piesi. Tym razem najwięcej wykroczeń popełnili kierowcy, bo aż 49. Piesi okazali bardziej zdyscyplinowanymi użytkownikami dróg. Liczba wykroczeń popełniona przez nich wynosiła 28. Wobec zmotoryzowanych mundurowi zastosowali 38 mandatów karnych, 5 wniosków do sądu o ukaranie oraz 6 pouczeń. Natomiast niechronieni uczestnicy ruchu drogowego zostali pouczeni 5 razy i ukarani 23 mandatami karnymi.