Odprawa służbowa drogówki - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich

Wiadomości

Odprawa służbowa drogówki

Data publikacji 21.02.2017

Szef siemianowickich mundurowych mł.insp. Dariusz Kopeć wziął udział w odprawie służbowej, którą przeprowadził Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podkom. Krzysztof Lampa. Podczas odprawy została omówiona praca siemianowickiej drogówki w roku ubiegłym oraz wyznaczone cele do realizacji w 2017 roku. Jednymi z głównych zadań priorytetowych, które stoją przed mundurowymi jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego oraz ograniczenie liczby wypadków drogowych.

Podczas odprawy służbowej Naczelnik WRD wskazał, że ubiegły rok zakończył się wzrostem kolizji i wypadków drogowych. W zdarzeniach tych 41 osób odniosło obrażenia ciała, co w porównaniu z rokiem 2015 dało wzrost o 17 osób rannych. Na całe szczęście policjanci nie obsługiwali ani jednego wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Z przeprowadzonej analizy wynika, że najbardziej zagrożonymi uczestnikami są piesi. W zdarzeniach z ich udziałem sprawcami w zdecydowanej większości byli jednak kierujący. Z tego właśnie powodu "Miejski Program poprawy bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na rok 2017" zakłada szereg działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. Policjanci bacznie przyglądać będą się zachowaniom kierowców, szczególnie w obrębie przejść dla pieszych, bo to w tych miejscach najczęściej dochodziło do potrąceń. Nadmierna prędkość, rozmowa przez telefon komórkowy czy nieudzielenie pierszeństwa pieszemu, który znajduje się na pasach będzie represjonowane przez siemianowickich stróżów prawa. Drogówka będzie kładła również nacisk na kształtowanie świadomości pieszych, jak również kierowców. W tym celu odbędzie się szereg spotkań edukacyjnych z uczestnikami ruchu drogowego o różnym przekroju wiekowym. W ramach kampanii "Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie" mundurowi będą uwrażliwać właśnie tą grupę kierujących na "pułapki", które czekają ich na drodze. W dalszym ciągu mundurowi będą prowadzić zróżnicowane działania nastawione na nietrzeźwych bądź będących pod wpływem śr. odurzających kierowców oraz eliminowała z dróg pojazdy, które stanowią przez swój stan techniczny zagrożenie dla pozostałych uczestników. W ubiegym roku stróże prawa wykluczyli z dalszej jazdy 166 kierujących pod działaniem alkoholu. W swoich przedsięwzięciach ruch drogowy będzie wykorzystywał również specjalistyczny pojazd, w którym zamontowane są kamery, dzięki którym rejestrowane są wykroczenia popełniane przez pieszych i kierujących. Dużym zainteresowaniem  cieszył się program "Widoczny=Bezpieczny", którego założeniem było uświadomienie pieszym, jak wzrasta ich widoczność, gdy mają założone odblaski. Policjanci z ruchu drogowego biorą również udział w pracach Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, podczas których zgłaszają swoje uwagii i sugestie w zakresie uzgodnień i rozwiązań dotyczących organizacji czy inżyniernii ruchu drogowego. Właściwe oświetlenie dróg, ich oznakowanie czy wyeksponowanie przejść dla pieszych są elementami, które podnoszą bezpieczeństwo każdego uczestnika ruchu drogowego.

Ogrom pracy jaki stoi przed siemianowicką drogówką w tym roku ma jeden cel- poprawić nasze bezpieczeństwo na drodze.