Praca w Policji - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich

Wiadomości

Praca w Policji

Data publikacji 22.12.2016

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach informuje, że w 2017 roku realizowane będą przyjęcia kandydatów do służby w Komendach Miejskich/Powiatowych Policji województwa śląskiego, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Oddziale Prewencji Policji w Katowicach i Samodzielnych Pododdziałach Prewencji Policji w Bielsku-Białej i Częstochowie.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,  korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub w wyniku przeniesienia do rezerwy).

Spośród kandydatów preferuje się dodatkowymi punktami osoby posiadające następujące wykształcenie lub umiejętności:

  • Wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne)- 8 pkt

  • Wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wymieniony powyżej- 6 pkt

  • Wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier)- 4 pkt

  • Wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania)- 2 pkt

  • Posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego- 4 pkt

  • Posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych- 4 pkt

  • Posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej- 2 pkt

  • Posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C”- 2 pkt

Terminy i limity przyjęć kandydatów do służby w Policji w 2017 roku zostały przez Komendanta Głównego Policji określone dla województwa śląskiego następująco:

22 luty - 68 osób

23 maj - 70 osób

22 sierpień - 133 osoby

12 grudzień - 92 osoby.

Więcej  informacji w załączniku.

 

Pliki do pobrania

  • 83.5 KB