Twój dzielnicowy

rejon 14 – asp. szt. Tomasz Krawiec

rejon 14 – asp. szt. Tomasz Krawiec pok. 62, tel. 47 8531 247 tel.kom. 727032592 email:dzielnicowy.siemianowice.14@siemianowice.ka.policja.gov.pl

ulice : Łukasińskiego, Dreyzy, Hadamika, Barlickiego nr. 2 i 4, Stawowa, Wyzwolenia, Towarowa, Michałkowicka od nr 47 do 113, ogródki rekreacyjne ul. Towarowa, SP nr 13 ul. Barlickiego 2 ;

W rejonie służbowym nr 14 realizacja Planu Działania Priorytetowego na okres od 01.07.2019r do 31.12.2019r. objęła ul. Stawową 11, gdzie spożywano alkohol wbrew obowiązującym przepisom. Na podstawie 20 ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców początkowa ocena poczucia zagrożenia bezpieczeństwa wynosiła 55%, natomiast ocena końcowa po ponownym sporządzeniu 20 ankiet wynosiła 75%.

Realizacja planu priorytetowego w okresie 1.01.2020r. - 30.06.2020r. dotyczy skweru przy ul. Wyzwolenia 16-25, gdzie ma dochodzić do grupowania się osób spożywających alkohol wbrew obowiązującym przepisom.