Twój dzielnicowy

rejon 13 – sierż.szt. Mariusz Makosz

Rejon 13 – sierż.szt. Mariusz Makosz– pok. 64, tel. 47 8531 243 tel.kom. 727032599 email:dzielnicowy.siemianowice.13@siemianowice.ka.policja.gov.pl

ulice : Przyjaźni, Pocztowa, Krakowska, Kościelna, Budryka, ks. bpa Cz. Domina, Paryska, Żeromskiego, Bytomska, Wojciecha, Sienna, Londyńska, Brandysa, Zaciszna, Barlickiego nr. 5 – 26, Tarnogórska, Północna, Pokoju, Lizbońska, SP nr 2 ul. Przyjaźni 2, ZSOiZ ul. Budryka 2, P.O.D. „Przyszłość”;

W rejonie służbowym nr 13 realizacja Planu Działania Priorytetowego na okres od 01.08.2019r do 31.12.2019r. objęła tereny zielone na ul. Domina, gdzie osoby spożywają alkohol wbrew obowiązującym przepisom. Zgodnie z założeniem powyższy problem został wyeliminowany osiągając 50% zakładanego celu.

Realizacja planu priorytetowego w okresie od 1.01.2020r. do 30.06.2020 r. dotyczy terenu przy byłym Gimnazjum nr 2 na ul. Przyjaźni 28, gdzie ma dochodzić do grupowania się osób i spożywania alkoholu wbrew obowiązującym przepisom.