Przyjmowanie skarg - Skargi - Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich

Przyjmowanie skarg

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich 

 

Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich lub jego Zastępca przyjmują osobiście obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 15:00 do 18:00 w Komendzie Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich ul. Jana Pawła II 16

 

Rzecznik Praw Obywatelskich 

Aleja Solidarności 77

00-090 Warszawa

 

Przyjecia interesantów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godz. 9.00-17.00

od wtorku do piątku w godz. 9.00-15.00

telefon 0-22-55-17-760, 0-22-55-17-811

centrala: 0-22-55-17-700